A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Skoleinnmelding og påmelding til SFO for skoleåret 2020/2021

Skoleinnmelding 2020

I forbindelse med overgangen til Indre Østfold kommune blir det laget et nytt administrativt system, som skal håndtere innmelding til skole og søknad om SFO-plass. Systemet vil være klart en gang på nyåret. Det vil bli gitt nærmere beskjed om når man kan registrere skoleinnmeldingen og søke om SFO-plass for skoleåret 2020/2021.