A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Inn på tunet

Bredeg gård

 Dagaktivitetstilbud for personer med demens på Bredeg gård  

Bredeg gård og Trøgstad kommune tilbyr nå et dagaktivitetstilbud for personer med demens

Det planlegges oppstart 8 januar 2019.
 

Søknadsfrist 30/11-2018

Søknadsskjema her

Tilbudett er opprettet via «Inn på tunet Akershus SA» og driftes av Bredeg gård og er gratis.

Inn på tunet er et forebyggende tiltak slik at de hjemmeboende kan være hjemme lengre, og kan fungere som en avlastning for pårørende

 

Om gården

Gården ligger for seg selv, kun 2 km fra Skjønhaug sentrum i Trøgstad. Gårdseierne driver i hovedsak med korn/grasproduksjon og ammekuer. Gården omkranses av det karakteristiske ravinelandskapet som kjennetegner områdene rundt innsjøen Øyeren.

På Bredeg gård kan man oppleve et miljø med dyr, natur og opplevelser. Her vil hjemmeboende personer med demens få stimulering, aktivitet, mestrings- og nytteopplevelser. Brukermedvirkning står sentralt.

Det vil også være fokus på sosialisering og ernæring. 

Dagtilbudet omfatter 4 plasser til hjemmeboende personer med demens og vil være et tilbud 2 dager i uken fra kl 09.00-14.30.

Alle brukere vil bli hentet hjemme av en autorisert sjåfør. 

 

Opplevelser

Dagtilbudet vil omfatte:

  • Foring og stell av dyr
  • Musikk og sang
  • Turer i skog og mark
  • Felles måltider
  • Hagearbeid med blomster, frukt, raking og luking
  • Vedarbeid- kløyving og stabling

Eksempel på dagsplan

Fra kl 08.00: Alle hentes hjemme 
09.00: Tilberedning og spising av frokost
10.00: Tur ut i naturen
11: Musikksamling med kaffe
12.00: Aktivitet ute eller inne
13.30: Middag
14.30: Avreise- alle blir kjørt hjem

 

Søknad


Ønsker du å søke om tjenesten må det sendes søknad til pleie og omsorg.
Når søknaden mottas vil det foretas en kartlegging av den enkelte søker.

Kriterier
Søker må:
-Være selvhjulpen
-Være i fysisk god form
-Delta på aktivitetene
- Nyttiggjøre seg tilbudet
-Kunne tilpasse seg gruppemedlemmene

Tilbudet opphører når du ikke lengre nyttiggjør deg tilbudet. Avgjørelsen tas på bakgrunn av en helhetlig faglig vurdering.

Kontakt: 
For mer informasjon, søknad eller andre spørsmål kontakt servicetorget tlf: 69 68 16 00
Demenskoordinator:
SusanneAntonie.Danielsen@trogstad.kommune.no