A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Utbedring på Sandstangen friområde

På grunn av anleggsarbeider og utbedring grunnet flom, vil ikke badebøyer og flytebrygger settes ut før dette er ferdigstilt/ utbedret.

Vi beklager dette.

 

  
 

Vi ber om at besøkende viser aktomhet og respekterer sperringer.

Her er reglene for Sandstangen og friområdet i sør:

 
- Alle som ferdes i området må vise hensyn og opptre varsomt, å får alle et fint opphold på Sandstangen!
  
- Camping og telting er ikke tillatt. Dette gjelder også overnatting i bobil.  
 
- Det må søkes kommunen før det kan avholdes arrangementer. Henvendelse Trøgstad kommune 69681600. 
 
- Alt av avfall tas med hjem eller legges i avfallsstativene. Er disse fulle, henvises det til avfallscontainer i nærheten av båthusene. Engangsgriller legges slukket i eget spesialstativ. Rydd opp etter deg. Knuste flasker eller annet søppel på stranden og i vannet er stygt og kan skade både mennesker og dyr.
 
- Det er forbudt å gjøre opp åpen ild på området. Grilling må foregå på en slik måte at det ikke utgjør brannfare, setter spor etter seg, og ikke er til sjenanse for andre. Grilling nær ved hus, på gress eller på bryggene er ikke tillatt. Bruk gjerne grillplassene, og det er hyggelig for andre at du rydder opp etter deg. Bruk avfallsstativer eller avfallscontainer.
 
- Bading skjer på eget ansvar. Det er ikke badevakt i området. Sterke strømninger på enden av Sandstangen. Forskjellige vanndybder sør og nord.
  
- Du må gjerne ha med deg hund på området – båndtvang hele året på Sandstangen. Ekskrementer fjernes.
 
- Hest er uønsket på området.
  
- Motorisert ferdsel er ikke tillatt utenom vei og parkeringsplass, og kjør sakte. Barn og andre skal kunne ferdes trygt og ha en trivelig ramme
 
- Motorisert ferdsel på vann og seilbrett kan kun brukes utenfor badebøyene. Området innenfor badebøyene er forbeholdt badegjester.  Du er velkommen til å fortøye og overnatte i båten (maks 48 timer) ved gjestebryggen på sørsiden av Sandstangen (nedenfor båthusene). De som har båt her kan ikke forlate området.
 
- Etter klokken 23 00 skal det være ro i området. Støy og larm er plagsomt for andre. Regler er vedtatt av Trøgstad Kommune 09.06.04 med hjemmel i friluftsloven § 15. Stadfestet av Fylkesmannen i Østfold 10.08.04
 
- Biler med båthenger parkerer i hagen maks 24 timer. Se punkt 3. Båthengere skal ikke etterlates alene på Sandstangen.
 
- Vannkran finnes på veggen mot syd på denne bygningen og nedenfor offentlig toalett på båthuset.
 
Tips en venn Skriv ut