A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Nyhetsarkiv

Ett skritt nærmere ny skole og barnehage!

Skkolebarn holder blokker med bokstaver mellom seg.

Kommunestyret 05.11.13 vedtok å sette i gang prosessen for bygging av ny barneskole på Skjønhaug og barnehage i Båstad. Det skal lyses ut en konkurranse på et totalt konsept med bygging av barnehage og skole innen utgangen av april 2014.

I tillegg ble det bestemt at Trøgstad kommune skal starte forhandlinger med sikte på avtale om utvikling av inngitt tilbud om utvikling av boliger med mulighet for heldøgns omsorg på kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/Parkveien.

Hele protokollen fra kommunestyrets behandling kan du laste ned her.