A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Nyhetsarkiv

Blir det bygging av ny barneskole og barnehage?

Trøgstads kommunevåpen sølv ambolt på grønn bunn

Det er spennende og viktige saker som skal opp til politisk behandling i denne runden; Rådmannen innstiller på både bygging av ny barneskole ved Trøgstadhallen/ Trøgstad ungdomsskole og ny barnehage i Båstad på nåværende sted.

I tillegg skal også utvikling av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne opp til behandling, her er det kommunens tomt ved Skjønhaug skole i krysset Kirkeng/ Parkveien som er aktuell plassering.

Se alle sakspapirer under hvert utvalg i menyen "Politikk" nede til venstre på framsida.