A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Om Trøgstad/Turist i Trøgstad

Om Trøgstad

Sandstangen

Trøgstad ligger nord i Østfold fylke, mellom innsjøene Øyeren og Hemnessjøen (Øgdern). Kommunen er ca 205 km2 stor og har ca 5.300 innbyggere. Det er tre tettsteder i kommunen; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst.

Trøgstad har et allsidig landbruk som bl.a. har medvirket til opprettholdelsen av et meget vakkert kulturlandskap. Ravinelandskapet ved Øyeren er et skattkammer hva gjelder artsrikdom. Turterrenget ligger rett utenfor stuedøra for de fleste innbyggere, og mulighetene for et allsidig friluftsliv er store. Fiske og jakt er utbredte fritidssysler.

Ravinelandskapet ble formet i istiden og har et stort innslag av kvikkleireavsetninger. Dette har medført 2 store ras. I 1967 omkom 4 mennesker, og deler av landskapet rett nord for Skjønhaug ble totalforandret. Raset i Båstad 1974 var større, men ingen liv gikk tapt.

Næringslivet i Trøgstad er preget av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Trøgstad har i sommerhalvåret stor gjennomgangstrafikk av bobiler og andre bilturister. Som fylket forøvrig er kommunen rik på fornminner.

Eldste funn av bosetting er fra Stikla i Båstad, sannsynligvis 6000 år gammelt. I Trøgstads kommunevåpen finner vi en ambolt, fordi kommunen tidligere var kjent for sine mange dyktige smeder. Fortsatt er det mange flinke håndverkere i bygda.

Tips en venn Skriv ut