A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Bygda vår/Nød- og vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner

Bilde 110 brann 112 politi 113 ambulanse

Oversikt vakttelefoner:

69 88 79 15

Hjemmetjenesten utenom kontortid: 16.00-08.00 og helg.

91 38 92 93
Barnevernvakten

Interkommunal akuttvakt, kan kontaktes ved akutte, kritiske hendelser utenfor kontortid og i helger.
Den interkommunale barnevernvakten består av følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.
 

116 117
Legevakten for Indre Østfold:
Ved akutt og alvorlig sykdom utenom legenes åpningstid kan du kontakte Legevakten i Indre Østfold
som har lokaler i Sykehuset Østfold Askim. Legevakten har åpent hverdager fra kl.16.00 og hele
helg og helligdager.
 

69 89 45 69
Krisesenteret i Indre Østfold:
Krisesenterets hovedoppgave er å gi et akutt tilbud til kvinner og evt. deres barn, gi beskyttelse, gi
tak over hodet for en begrenset tid, hjelpe dem til å hjelpe seg selv for å komme ut av en
krisesituasjon og/eller et voldsforhold.
 

969 44 694
Vakttelefon for vann/kloakk:

Ved melding av feil i forbindelse med vann og avløp.
 

404 48 588

Vakttelefon påkjørsel av vilt


175
Veidrift
Gjelder fylkeskommunale- og riksveier, f.eks brøyting, akutte situasjoner m.m.
 


69 82 49 50
Trøgstad Elverk AS
For melding av feil på strøm utenom arbeidstid.
 

69 89 71 30
Septikktømming
Slam og Spyleservice

Indre Østfold Brann og redning
Tlf. :  91590005