A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Logg inn


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Beboer- og velforeninger
Bonde / bygdekvinnelag
Fag- og yrkesorganisasjoner
Friidrett, gymnastikk og turn
Hestesport
Humanitære og sosiale
Idrett og sport
Kjæledyr og husdyrforeninger
Kor
Korps, band og orkestre
Motorsport
Natur og friluftsliv
Orientering
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Askim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mand-fred kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no
I april har vi fått egen web.side:www.demensforeningeniaskim.info

Katralv 150, 1814 Askim
Kontakt:
Telefon: 98683196

Båstad IL, Skøyter

Skøytebanen er åpen for alle. Kontakt Astrid på tlf 41469012 hvis det er lag eller foreninger, skoleklasser e.l. som vil bruke banen. Vi har utleie av skøyter, og vi sliper skøyter. Leder er Finn Lunde, mobil 94876922. Sportslig trener Per Thomas Huth, mobil 90955659.

Sandsveien 80
1860 Trøgstad
Web:idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=444893
Kontakt: Astrid Lien Fjeld

Telefon: 41469012

Fys-Funk - Trening for funksjonshemmede (6-19 år)

Vi er en gjeng i alderen 6 til 20 år som kaller oss Fys-Funk og er medlemmer i Trøgstad Turnforening, hvor vi kjører vårt eget treningsopplegg. Vi har en variert og spennende aktivitetsplan med mange ulike elementer.For mer informasjon og aktivitetsplan klikk på denne lenken og skriv ut dokumentet:
Treningsplan våren 2012 - Fys-Funk
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=427718&CatId=1048858
Vi vil gjerne bli flere så; kom som du er og gjør det du kan!

v/Ingunn S. Fosser, Løkenvn. 235, 1860 Trøgstad
Kontakt: Ingunn Sand Fosser

Telefon: 90669603

Faste aktiviteter:

Mandager i Trøgstadhallen.
Onsdager i Turnlåven den 2. og 30. mai 2012.

Trøgstad Turnforening - Rytmisk Gymnastikk

Web:trogstadrg.dinstudio.no
Kontakt: Maria-Therese Høyer

Telefon: 98854912

Sorg og Omsorg i Indre Østfold

Sorg og Omsorg i Indre Østfold ledes av fagfolk/helsepersonell fra kommunene, samt frivillige fra ulike sammenhenger.

Web:www.sorgogomsorg.org
Kontakt:
Telefon: 69 88 47 11

Vintersport

Båstad IL, Barneidrettsgruppe

Barneidretten i Båstad er for barn i Båstad som går to siste år i barnehagen, samt 1.klasse (4 - 6 år). Vi møtes hver onsdag kl. 1730 - 1830. Vi benytter gymsalen på Båstad skole, lysløypa og terrenget rundt skolen, skøytebanen i Båstad og deltar på skirenn. Èn onsdag hver måned er vi og bader på ungdomsskolen. Det er en gruppe av foreldrene som bytter på å være trenere.

Totorpveien 259
1860 Trøgstad
Kontakt: Elisabeth Strengen

Telefon: 934 84 753

FriKam

Friidrett. Aldersgruppe fra 3 år og oppover

Postboks 61, 1861 Trøgstad
Kontakt:
Telefon: 90 506 523

Fagforbundet Eidsberg/Trøgstad avd. 420

Fagforbundet jobber for deg ! Fagforbundet Eidsberg/Trøgstad har i dag 542 aktive medlemmer fordelt på fire seksjoner. Fagforbundet har også aktiviteter for uføre og pensjonister. Vi er et aktivt styre og har aktive plasstillitsvalgte rundt på arbeidsplassene og ser at det er viktig å kunne ha en nær kontakt med medlemmene. Foreningen lokalt har også et godt tilbud til sine medlemmer. Vi eier ei hytte på Fagerfjell som medlemmene kan leie. Sentralt finnes det også mange medlemsfordeler. Vi har også medlemmer i private barnehager, interkommunale selskaper og krisesenteret. Dette viser at Fagforbundet ivaretar mange interesser. Mye av vårt arbeid ligger innenfor området lønns- og personalsaker men vi er også opptatt av at våre medlemmer skal få yrkesfaglig påfyll/oppdatering. Dette skjer blant annet på våre kurs og medlemsmøter. Andre saker Fagforbundet er opptatt av er medbestemmelse, rettferdighet lønns- og arbeidsforhold, tariff og likestilling. Vi har representanter i alle råd og utvalg der det er arbeidstakerrepresentasjon. Vi har for øvrig et godt samarbeid med administrasjon og den politiske ledelse i begge kommunene. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.STYRET 2011 Leder Anne-Jorunn Nilsen Mob. – 45 60 72 97, anne.jorunn.nilsen@eidsberg.kommune.no Nestleder Thormod Jaavall Mobil - 95 82 63 91, tkaareja@online.no Sekretær Inger Lise Engen Mobil - 95 19 84 80, ingerlise.engen@eidsbergskolen.no HTV i Trøgstad og styremedlem Maria Wiig,Mobil - 95 12 99 51, htv.fagforbundet@hotmail.com Likestillingskontakt Liv SundalMobil – 41 22 44 19 Opplæringsansvarlig / kasserer Ingun FjellstadMobil – 95 96 57 30, ingun.fjellstad@eidsberg.kommune.no Pensjonistillitsvalgt Eivind TvedtMobil – 47 68 98 99, selfrid@frisurf.no Ungdomstillitsvalgt Seksjonsleder Helse og sosial Hilde GranbergMobil – 95 89 75 96, h-rei-gr@online.no Seksjonsleder Samferdsel og teknisk Per Arne TrønnesMob. – 41 21 64 47, p-a-t@c2i.netSeksjonsleder Kirke, kultur og oppvekst Trond LønbergMobil – 90 54 93 98, trond.loenberg@gmail.com Seksjonsleder Kontor og administrasjon

Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen
Web:www.fagforbundet.no
Kontakt:
Telefon: Kontor: 69 70 23 32

Trøgstad Handelstand Forening

THF har 21 medlemer. Medlemene driver handelsvirksomhet i Trøgstad kommune.

Kirkeveien, 1860 Trøgstad
Kontakt:
Telefon: 69827080