A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Kommunereformen

Kommunereformen

Sentrale dokumenter

12.05.2016

Her finner du grunnlagsdokumenter for 6K og 4K med vedlegg, resultater fra innbyggerundersøkelsene, tidligere kommunestyrevedtak mm

Flertall i Trøgstad for kommunesammenslåing

09.05.2016

Av 600 personer som ble oppringt med spørsmål om kommunesammenslåing, svarte 53,7% ja og 39,4% svarte nei.

Veiskilt som viser retning 4K og 6K, Trøgstad øverst

Si din mening om kommunereformen - høring

04.05.2016

Kommunestyret avgjør 22. juni om Trøgstad skal fortsette som egen kommune eller bli en del av en ny kommune. Dette handler om lokaldemokrati, kvalitet, lokalisering av kommunens tjenester og utvikling av gode lokalsamfunn. Nå ønsker politikerne å høre hva du mener. Høringsfristen var 6. mai. Se innspill under "Sentrale dokumenter".

4K Indre Østfold Øst - forhandlingsdelegasjonene samlet i Son

Fullfører to kommune-utredninger

04.03.2016

Forhandlingsdelegasjonene i kommunene Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad har vært samlet to dager på Son for å utrede en mulig ny kommunedannelse. 

Kommunekart 6K

Kommunereformen: 6K eller Øst?

09.02.2016

I kommuestyret 9. februar vedtok politikerne i Trøgstad å være med på utredningen av 2 alternativer i kommunereformarbeidet. Forhandlingene i 6K- samarbeidet har allerede startet med utgangspunkt i en intensjonsavtale som nå Trøgstad har sluttet seg til. I tillegg er Trøgstad med i utredningen av en Østkommunemodell som startet opp januar/februar.

Bilde førsteside svarrapport

Innbyggerundersøkelsen

07.01.2016

500 Trøgstinger svarte på innbyggerundersøkelsen om kommunereform. Her er rapporten fra firmaet Opinion som har gjennomført undersøkelsen.