A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Ungdomskontakt/SLT-koordinator

SLT - koordinator/ungdomskontakt

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-koordinator  er Jan Inge Karlsrud, tlf: 95150197

Ungdomskontakt er Heidi Sæther, tlf: 40407124

Ved spørsmål, ta kontakt

Mail: postmottak@trogstad.kommune.no

 

Hva er de største utfordringene for unge mennesker i din kommune?

Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?

Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

SLT-modellen er utviklet for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Denne samordningsmodellen knytter det lokale politiet tett sammen med de kommunale enhetene, og sikrer klare og tydelige linjer mellom fagpersonene som arbeider med forebygging ute blant innbyggerne og den øverste kommuneledelsen.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Trøgstad kommune innførte SLT - modellen fra januar 2011. det kriminalforebyggende arbeidet er inndelt i 3 hoveddeler. 1. Politiråd 2.SLT- arbeidsutvalg 3.forebyggende grupper.

Det er vel kjent at kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Et effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig avkastning i form av sunnere, tryggere og mer levende lokalsamfunn. Likevel ser vi ofte at forebyggingsarbeidet ikke får de ressursene det burde hatt. Da er det enda viktigere at ressursene som faktisk finnes, utnyttes best mulig. Det er dette SLT-modellen handler om.