A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vannmåleravlesning 2017

Vannmåler

Husk å lese av vannmåleren! Siste frist for innrapportering er 31. desember.

Benytt det tilsendte avlesningskortet - her finner du ditt unike kundenummer og din målerpunktID. Registrer målerstanden din via telefon, app eller på nett. Du kan også logge deg direkte inn i avlesningsbildet ved bruk av QR-kode.  I år spør vi også om hvordan du vil bli kontaktet i framtida, via SMS, e-post eller pr. brev.

Trykk her for å registrere din målerstand

Avlesningskortene er i postgangen i disse dager. Hvis du ikke har mottatt dette innen 15. desember vennligst kontakt Trøgstad kommune på tlf. 69 68 16 00.

Forbruket for 1.halvår 2017 var stipulert og utfakturert med forfall 20.november.

Forbruket for 2. halvår 2017 blir fakturert med forfall 20. mai 2018 utifra rapportert målerstadn

QR-kode
Hva er QR-kode? Du trenger en telefon med kamera og et program som leser QR-kode. På noen telefoner er slik progamvare forhåndsinstallert. Har du det ikke på din telefon er det lett å skaffe. Gå inn i progamvarebutikken på telefonen din og søk etter "QR Code". Da presenteres du for flere alternativer. Hold mobilens kamera mot QR-koden på DITT målerkort og når denne er lest dukker det opp en link på mobilen. Du kommer da direkte inn på avlesningssiden med dine innloggingsdata slik at det eneste du bør gjøre er å legge inn målerstand og trykke godkjenn avlesning og følge videre instruks.

QR kode telefon.png

 

Tips en venn Skriv ut