A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjemmet

Trøgstadheimen bo- og servicesenter

 Trøgstadheimen bo- og servicesenter har 48 sengeplasser, herunder 12 plasser for personer med demens.

Sykehjemmet/Trøgstadheimen bo- og servicesenter består av 48 institusjonsplasser. Det blir gitt tilbud om langtidsplass og korttidsplass ved ulike behov; avlastning, korttid, rehabilitering og evt. akuttplass.Det er i tillegg bemannet bofellesskap med plass til 6 beboere. Det er egne søknadsskjemaer for dette, og hver uke er det møte i inntaksteamet med tildeling av plasser.

Langtidsplass
for personer som ikke lenger kan ivareta seg selv i egen bolig, og som trenger heldøgns pleie og omsorg.
Korttidsplass
for å vurdere personers totale behov og funksjonsnivå, eller for å gi nødvendig heldøgnspleie for en kortere periode.
Rehabiliteringsopphold
for å trene opp og gjenvinne ferdigheter, slik at man kan mestre dagliglivets aktiviteter og bo i egen bolig.
Avlastningsopphold
for å gi omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsoppgaver et tilbud om avlastning og rimelig fritid.
Akuttplass
for å sikre forsvarlig helsehjelp i en akutt situasjon.
For nærmere informasjon, kontakt avdelingsleder for sykehjemmet, eller avdelingsleder for hjemmetjenesten.

Hovednummeret til Trøgstadheimen:  Benytt  Trøgstad kommune sitt hovednummer 69 68 16 00.

I perioden 15.05 til og med 14.09 er kontortiden fra kl. 08:00-15:00.

Utenom åpningstiden:

  Bogruppe 1         47 45 54 94

  Bogruppe 2         47 45 55 23

  Bogruppe 3         47 45 55 57

  Bogruppe 4         47 45 54 97

  Kortidsavdeling   47 45 55 33

  Syn og hørsel      47 45 56 43

  Kjøkken              47 45 55  81

 Hjemmetjenesten mellom  16.00 - 08.00 og i helger;

kontakt Alarmsentralen 69 88 79 15.

 

 

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Samhandlingsprosjektet

 

Tips en venn Skriv ut