A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Søk bostøtte elektronisk

Illustrasjon husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg med lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfrist er 25. hver måned. På www.husbanken.no kan du enkelt sjekke om du har rett på bostøtte. 

Tips en venn Skriv ut