$[![]!]

Skoleenga - salg av 24 selveier omsorgsboliger/tildelingsboliger på Skjønhaug - Informasjonsmøte mandag 29. mai 

24. mai 2017 - 30. mai 2017

P 7hr 3voyjJihAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

Boligene er selveierboliger med svært god beliggenhet i forhold til sentrum og tjenestetilbud.  Bygget består av en kommunal del med hjemmetjenester, dagsenter, m.m. og to leilighetsfløyer (12 + 12 leiligheter).

Leilighetene inneholder entre m/garderobeløsning, stue m/åpen kjøkkenløsning, bad, soverom og balkong (markterrasse på bakkeplan).

Dersom kjøper ønsker selv å få velge fronter, farger o.l. må det søkes INNEN 20.08.2017. Valg av farger og kjøkkenfronter vil være mulig fram til  01.10.2017. Tilvalgsalternativer finner du ved å trykke på følgende lenke: Tilvalg, kjøkkenfronter og prisliste.

Det kan søkes fortløpende bolig etter denne fristen, men da får man ikke påvirke tilvalg. Det må påregnes tid til saksbehandling før leilighet tildeles. Det vil ikke være mulig å velge hvilken leilighet man kjøper, det tildeles etter behov. 

Leilighetene er selveierleiligheter. Det etableres borettslag når de første leilighetene er tatt i bruk.  Eierne må dekke sin andel av fellesutgifter (kommunale avgifter, gressklipping, snømåking, forsikring, utvendig vedlikehold, m.m.)

Pris pr. leilighet vil sannsynligvis ligge på ca. kr 1.200.000,-

Byggeperiode: Mars 2017 – Februar 2018

Salgsperiode: Fra juni 2017

Estimert innflytting: Vår 2018

Trenger du flere opplysninger

 

Tips en venn Skriv ut