A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Myrås Industriområde – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 31.12.17

Illustrasjonsbilde

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12–10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 24.10.2017 å legge forslag til detaljregulering for Myrås Industriområde gnr. 95 bnr. 6  ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31.12.2017

Hensikten med planendringen er å legge til rette for videre utvikling og næringsaktivitet i området, samt å legge til rette for at man kan innkvartere sesongarbeidere på deler av området, med gitte restriksjoner i planbestemmelsene. Hovedformålet for planen vil fortsatt være industri og lagervirksomhet. Planforslaget er basert på eksisterende plan, med endringer tilpasset den nye, utvidete virksomheten.

Kommunens saksframlegg og aktuelle dokumenter kan leses her:

Planbeskrivelse.pdf
Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
ROS-analyse - fyrverkerilager.pdf
Samlet saksfremstilling - 1. gangs behandling.pdf

Planforslaget er sendt ut til de som hadde innspill til varsel om oppstart og noen andre offentlige høringsinstanser. Det ligger også tilgjengelig på Trøgstad kommunes servicetorg.

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 31 desember 2017 til:

Trøgstad kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad

Epost: postmottak@trogstad.kommune.no

Tips en venn Skriv ut