A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Høring på kommuneplan

Kommunestyret vedtok 16. mai å sende forslag til kommuneplan ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist er satt til 10. august.

Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for utvikling av Trøgstad kommune. Den fastsetter hvordan utfordringene i kommunen tenkes løst i årene fremover og hva arealene skal nyttes til.

Planforslaget består av:
1. Kommuneplandokumentet (mål, strategier og arealstrategi)
2. Plankart
3. Planbestemmelser og retningslinjer
 
 
Dokumentene ligger som lenker i lista over. De kan også fås ved henvendelse kommunens servicetorg.
 
Merknader til planforslaget kan sendes kommunen innen 10. august på epost til postmottak@trogstad.kommune.no eller til postadresse: postboks 34, 1861 Trøgstad. Alle skriftlige merknader blir journalført og forelagt politisk behandling. Spørsmål til planforslaget kan rettes Marit Haakaas på tlf 69 68 16 00 eller via epost marit.haakaas@trogstad.kommune.no.
 
 
Tips en venn Skriv ut