A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Aktuelt

Framtidig bruk av historiske bygninger på Skjønhaug

Kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på fremtidig bruk og utvikling av Skjønhaug gamle skole og det gamle Kommunelokalet. 

Kommunelokalet var opprinnelig hovedbygning på Skjønhaug Gård. Bygningen er fra ca. 1800 og ble fradelt i 1837. Den ble Østfolds første faste skole, og ble allerede fra høsten 1837 brukt til kommunale møter. Fra ca. 1900 flyttet Trøgstad Sparebank og flere kommunale kontorer inn i bygningen, som forble kommunestyrets møtesal helt frem til 2003. I de siste årene har bygningen vært i bruk som lokaler for Skolefritidsordningen ved Skjønhaug skole. Opp i gjennom årene har huset hatt utallige funksjoner i Trøgstadsamfunnet.

Gamle Skjønhaug skole ble bygget i 1898, vegg i vegg med Kommunelokalet. Etter at den "nye" skolen ble tatt i bruk i 1954 ble bygningen fortsatt brukt som lokaler for framhaldsskolen fram til Trøgstad ungdomsskole sto ferdig i 1968. Etter dette ble bygningen brukt til helsestasjon, jordstyrekontor og lensmannskontor før Skjønhaug skole på nytt tok huset i bruk til de minste elevene og skolefritidsordningen på 1990-tallet.

Arbeidsgruppen for fremtidig bruk og utvikling av disse historisk viktige bygningene ønsker innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner i sitt videre arbeid. Innspill kan sendes på e-post til postmottak@trogstad kommune.no eller i vanlig post til:

Trøgstad kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad
 
Frist for innspill settes til 26. januar 2018.

 

 

Tips en venn Skriv ut