Fra 2017 slipper pasientene å søke om frikort for egenandelstak 2

Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper pasientene å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.  Brosjyre om frikortordningen finner du her: Frikort - brosjyre fra Helfo

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.
I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:
•    undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
•    enkelte former for tannbehandling
•    opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
•    behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
Dette er nytt fra 1. januar 2017:

•    Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
•    Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
•    Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
•    Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
•    Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
•    Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

 

Tips en venn Skriv ut