A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Endret sats for eiendomskatt for 2017

Eiendomsskatten for 2. termin 2017 blir fakturert med kr 0,-.

Trøgstad kommunestyre vedtok i møte 20. juni 2017, å senke årets sats for eiendomsskatt fra 4 til 2 ‰.

Endringen innebærer at de fleste eiere av boliger og fritidsboliger er fakturert for hele årets eiendomsskatt i 1. termin 2017. Unntaket er eiendommer hvor det har vært et eierskifte i løpet av første halvår. For disse må det foretas en ny avregning mellom kjøper og selger.

Normalt ivaretas denne type oppgjør av eiendomsmegler. Men, fordi det nå er vedtatt en endring midt i året, må kommunen foreta et etteroppgjør for eiendommer som har byttet eier i løpet av første halvår. Etteroppgjøret vil bli gjennomført i løpet av høsten 2017 ved at selger vil motta en kreditnota, mens kjøper skal betale eiendomsskatt med 2 ‰ for den perioden av året vedkommende har eid boligen.

For eiendommer som selges i annet halvår 2017 vil oppgjør mellom kjøper og selger skje gjennom eiendomsmegler på vanlig måte.

For nærmere informasjon kan det tas kontakt med Trøgstad kommunes servicetorg via e-post til postmottak@trogstad.kommune.no eller pr. telefon til 69 68 16 00.

 

 

Tips en venn Skriv ut