A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Budsjettdokumentet 2018

Rådmannen presenterte 31.10.17 sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomi- og handlingsplan for 2018-2021. Budsjettforslaget skal behandles i råd og utvalg 13. og 14. november. Videre skal det være drøftingsmøte i formannskapet 16. november, før formannskapet utarbeider sin innstilling i saken den 23. november. Deretter skal budsjettdokumentet 2018 ligge ute til offentlig ettersyn i to uker, før endelig behandling og vedtak i kommunestyret den 12. desember 2017. Det er utarbeidet et eget gebyrregulativ for teknikk og næring og utleiepriser for 2018, som følger saken i eget vedlegg.

Tips en venn Skriv ut