Aktuelt

Aktuelt

Norsk flagg

Borgertog 17. mai

24. april 2017

Lag og foreninger som ønsker å delta i årets borgertog bes melde dette til servicetorget innen 15. mai på tlf. 69 68 16 00 eller e-post: postmottak@trogstad.kommune.no.

17. mai komiteen.

Bilde av plakat

Grunnsteinsnedleggelse

11. april 2017

Onsdag 19. april kl. 13.00 feirer vi byggestart med grunnsteinsnedleggelse - det blir kake, kringle og kaffe. Alle velkommen!

Plakat grunnsteinsnedleggelse

Mrk: det er ikke mulig å parkere på skolens parkeringsplass.

farmer_with_tractor_400_clr

Nå er et nytt nummer av Landbruksinfo ute!

11. april 2017

Nyttig lesning finner du her.

Illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart av planarbeid Myrås Indiustriområde

30. mars 2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart reguleringsarbeid for overstådende område.

Blåklokker

Vårkonsert 2. april kl. 16.00

31. mars 2017

Vårens tradisjonelle mønstring av kor og korps søndag 2. april kl. 16.00. Inngang kr. 50,- for alle (også utøverne) Servering av kaffe, brus og kaker. Loddsalg. Arrangør: Tosebygda Sangkor

Illustrasjonsbilde

Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan for Mona vest

30. mars 2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at områdereguleringsplan for Mona vest ble vedtatt i Trøgstad kommunestyres møte 14.03.2017.

Logo Den norske kirke

Bispevisitas

28. mars 2017

Fra tirsdag 28. mars til og med søndag 2. april er biskop Atle Sommerfeldt på visitas hos oss her i Trøgstad. Vivitasen åpnes med nattverdsgudstjeneste i Trøgstad kirke tirsdag kl. 09.00. Du kan treffe biskopen på åpent møte onsdag 29. mars kl. 19.00 i Kirkestua i Båstad. Alle inviteres også til å være med på visitasgudstjenesten søndag 2. april klokka 11 i Trøgstad kirke.

Bilde forsida på papirversjonen av spørreundersøkelsen

Har du svart på spørreundersøkelsen om gode møteplasser?

20. mars 2017

Vi har fått mange flotte innspill, men vi savner flere fra Havnås, Båstad og Tosebygda. Undersøkelsen er åpen fram til 30. mars. Det er også mulig å fylle ut på papir på Servicetorget.

golden_parachute_800[1]

Kulturmidler til lag og foreninger - frist 17. mars

10. mars 2017

Trøgstad kommune har avsatt 1,1 millioner kroner til økonomisk støtte til lokale lag og foreninger. Alle kan søke om kommunale kulturmidler på fastsatt skjema. 

Trøgstads kommunevåpen sølv ambolt på grønn bunn

Informasjonsmøter om kommuneplanarbeidet

28. februar 2017

Kommuneplan for Trøgstad er under utarbeidelse. Den vil bli sendt høring etter politisk behandling i mai. Kommunen ønsker å orientere om planarbeidet og ha dialog før planutkast er ferdig utarbeidet.