A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Aktuelt

Aktuelt

Framtidig bruk av historiske bygninger på Skjønhaug

04.01.2018

Kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på fremtidig bruk og utvikling av Skjønhaug gamle skole og det gamle Kommunelokalet. 

P1010002

Budsjettdokumentet 2018 - offentlig ettersyn til 11.12.17

24.11.2017

Formannskapet utarbeidet i møte 23.11.17 innstilling til kommunestyret vedr. Økonomi- og handlingsplan 2018-21 og Årsbudsjett 2018.

Plankart illustrasjon

Nedre Festningsåsen – Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn -høringsfrist 31.12.17

26.10.2017

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12–10 vedtok Teknikk- og naturutvalget den 24.10.2017 å legge forslag til detaljregulering for Nedre Festningsåsen, gnr. 61 bnr 123 og 171 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31.12.2017

50 års minnesmarkering for raset - 29.10.2017

I år er det 50 år siden raset gikk i Nordbygrenda på Skjønhaug

04.10.2017

Flyfoto Widerøe av raset i 1967

Kommunevåpen for Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Invitasjon til Mulighetenes Marked - Vil du være med å bygge ny kommune?

25.09.2017

En ny kommune ser dagens lys i Indre Østfold 1.januar 2020. Nå ligger alle muligheter åpne for å lage noe helt nytt. Fellesnemnda for den nye kommunen inviterer lag og foreninger, frivillige og næringsliv fra kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til et Mulighetenes Marked i: Askim kulturhus onsdag 27.09 kl.18.00.

Friluftsbarnehagen finner en fugl

Redusert betaling i barnehager og / eller gratis kjernetid

29.06.2017

Skal du søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 20107/18, er det viktig at du legger ved skattemelding (selvangivelse) for 2016. 

Maksimalpris for en barnehageplass er 2.730,- kroner per måned for heltidsplass. Matpenger kommer i tillegg.

Det finnes ordninger som gir foreldrene redusert foreldrebetaling/avslag i pris for barnehageplassen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Regjeringen har også vedtatt gratis oppholdstid med 20 timer pr. uke for 3, 4-,og 5- åringer fra 01.08.2016.

 

Kommunevåpen for Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Historisk politisk møte i Askim kulturhus 12. juni

12.06.2017

Alle lokalpolitikerne som sitter i by- og kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, samles til felles kommunestyremøte kl. 17.00.

Trøgstads kommunevåpen sølv ambolt på grønn bunn

Politiske møter i forbindelse med kommunereformen

01.06.2017

Kommunestyret har møte 1. juni for å blant annet å  velge medlemmer til fellesnemnda i for bygging av ny kommune og navn og innstilling til ansettelse av prosjektleder/rådmann. 12. juni er det felles kommunestyremøte for alle de fem kommunene i Bystyresalen i Askim i regi av Fylkesmannen. For fullstendig innkalling og saksliste se under sidene våre "politikk og planer".

Bilde av EInar Lunde

Seniorcafe 18. mai - "Spioner på Safari" med Einar Lunde

17.05.2017

Visste du at Norges største spionsak, Treholtsaken har en afrikansk avlegger? Kom og hør den fantastiske historien om når Einar Lunde fant Jens Evensen i Tanzania og fortalte at hans nære venn og politisk allierte Arne Treholt var arrestert og siktet for spionasje til fordel for KGB.