Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær 23°

Telefon:  69 68 16 00

Telefax: 69 68 16 10

Send e-post her

Åpningstider:

Kl 08.00-15.00

Nav-kontoret 08.00-14.30

Kommunehuset i Trøgstad

Nyheter

Figurer med byggekolsser

Kunngjøring - prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Trøgstad kommune har igangsatt et arbeid med sikte på å åpne for bruk av utbyggingsavtaler med private utbyggere, jf. plan- og bygningsloven kap. 17.

Høringsfrist 15. august.

corporate_think_tank_solution_400_clr

Varsel om oppstart – detaljreguleringsplan for del av «Skolejordet» på Skjønhaug i Trøgstad kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt arbeider med detaljregulering av overnevnte område. Planområdets avgrensning fremgår av kartet under. Forslagsstiller er Trøgstad kommune.